Top footer
Contact usClose

Company: Changzhou Parke UK automation equipment Co., Ltd.

Contact: MR yi

Tel: 13506118676

Phone: 13506118676

E-mail: yin200688@163.com

Address: Wuyi Industrial Park, Hengshan Bridge Town, Wujin District, Changzhou

Scan the qr codeclose
Qr code